Asiakaspalvelu: +358 50 4622 811

Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 1.10.2014

1. Rekisterinpitäjä

Studio25 / M&R Suominen Oy, y-tunnus 0204928-9

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Markku Suominen sähköposti markku@studio25.fi

3. Rekisterin nimi

Studio25-verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Studio25-verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään
asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin
sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Studio25-verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse
ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Studio25-verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään,
joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy
edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu
palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin
sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta
määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa
ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee
tehdä kirjallisesti (esim. sähköpostilla), peruuttaa mainospostitus mainoksen mukana olevan linkin kautta ta osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada
niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti
tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Twitter

  • Twitter feed loading

Facebook